// ==UserScript==
// @name      Weblabor - Hozzászólás szám
// @namespace   http://userscripts.org/users/278811
// @description  Előzöleg látott hozzászólások száma a nyitó lapon
// @include    http://weblabor.hu/
// @include    http://weblabor.hu/forumok/temak/*
// @exclude    http://weblabor.hu/forumok/temak/*/hozzaszolas*
// @include    http://weblabor.hu/blogmarkok/*
// @exclude    http://weblabor.hu/blogmarkok/*/hozzaszolas*
// @include    http://www.weblabor.hu/
// @include    http://www.weblabor.hu/forumok/temak/*
// @exclude    http://www.weblabor.hu/forumok/temak/*/hozzaszolas*
// @include    http://www.weblabor.hu/blogmarkok/*
// @exclude    http://www.weblabor.hu/blogmarkok/*/hozzaszolas*
// @version    0.3
// ==/UserScript==

// a hivatkozások után írandó szöveg stílusa
GM_addStyle(
 'a.ujhozzaszolas,span.ismeretlen { font-size: smaller; margin-left: 5px; }'+
 'a.ujhozzaszolas { color: black; font-weight: bold; }'+
 'span.ismeretlen { color: gray; }'
)

// mennyi idő után törlödjenek az elmentett hozzászólás számok (ezredmásodpercben)
var elevules=3*30.5*24*60*60*1000 // úgy 3 hónap

// aktuális lapnak megfelelő művelet
if (document.location.pathname=='/') { // nyító lap - hozzászólás szám megjelenítés

// forum
 var lista=document.querySelectorAll('div#block-forum-0 ul a, div#block-forum-1 ul a')
 for (var i=0,l=lista.length;i<l;i++) {
  if (!lista[i].title) continue // egyáltalán nincs hozzászólás

  var szal=lista[i].href.replace(/.*\/forumok\/temak\//,'')
  var ertek=GM_getValue('szal_'+szal)
  if (ertek==undefined) { // nincs elmentett hozzászólás szám
   var span=document.createElement('span')
   lista[i].parentNode.appendChild(span)
   span.className='ismeretlen'
   span.innerHTML='(?)'
   continue
  }

  var [szam,datum]=ertek.split(' ')
  var most=lista[i].title.replace(/\D/g,'')
  if (most==szam) continue // nincs új hozzászólás

  var a=document.createElement('a')
  lista[i].parentNode.appendChild(a)
  a.className='ujhozzaszolas'
  a.href=lista[i].href.substring(location.href.length-1)+'#new'
  a.title=new Date(parseInt(datum,10))+' óta'
  a.innerHTML='('+(most-szam)+' új)'
 }

// blogmark
 lista=document.querySelectorAll('div#block-blogmark-0 ul a.comment-count')
 for (var i=0,l=lista.length;i<l;i++) {
  if (lista[i].textContent=='(0)') continue // egyáltalán nincs hozzászólás

  var mark=lista[i].href.replace(/.*\/blogmarkok\//,'')
  var ertek=GM_getValue('mark_'+mark)
  if (ertek==undefined) { // nincs elmentett hozzászólás szám
   var span=document.createElement('span')
   lista[i].parentNode.appendChild(span)
   span.className='ismeretlen'
   span.innerHTML='(?)'
   continue
  }

  var [szam,datum]=ertek.split(' ')
  var most=lista[i].textContent.replace(/\D/g,'')

  if (most==szam) continue // nincs új hozzászólás

  var a=document.createElement('a')
  lista[i].parentNode.appendChild(a)
  a.className='ujhozzaszolas'
  a.href=lista[i].href.substring(location.href.length-1)+'#new'
  a.title=new Date(parseInt(datum,10))+' óta'
  a.innerHTML='('+(most-szam)+' új)'
 }

} else if (document.location.pathname.substring(0,15)=='/forumok/temak/') { // fórum szál - hozzászólás szám mentés

 var szal=document.location.pathname.substring(15)
 var szam=document.querySelectorAll('div.commentnum').length
 var most=new Date().getTime()
 GM_setValue('szal_'+szal,szam+' '+most)

} else if (document.location.pathname.substring(0,12)=='/blogmarkok/') { // blogmark - hozzászólás szám mentés

 var szal=document.location.pathname.substring(12)
 var szam=document.querySelectorAll('div.commentnum').length
 var most=new Date().getTime()
 GM_setValue('mark_'+szal,szam+' '+most)

}

// elévült hozzászólás számok törlése
var most=new Date().getTime()
var torles=GM_getValue('torles')
if (torles!=undefined && most-torles<24*60*60*1000) return // kevesebb mint 1 napja volt törlés

torles=parseInt(torles,10)
var lista=GM_listValues()
for (var i=0,l=lista.length;i<l;i++) {
 if (lista[i].substring(0,5)!='szal_' && lista[i].substring(0,5)!='mark_') continue // ez nem hozzászólás szám

 var ertek=GM_getValue(lista[i])
 var datum=ertek.replace(/.* /,'')
 if (most-datum<elevules) continue // még nem évült el

 GM_deleteValue(lista[i])
}

GM_setValue('torles',''+most)