Ugrás a tartalomhoz
Kuka a Weblaborban

Az oldalon használt szavak és rövidítések

AJAX
Asynchronous JavaScript and XML, JavaScript HTTP átvitel (lásd JavaScript, XML)
CSS
Cascading Style Sheets, külalak leírónyelv
DOM
Document Object Model, dokumentum tükörképe a memóriában
ePerl
Embeded Perl, beágyazott Perl értelmező ( lásd Perl )
eRuby
Embeded Ruby, beágyazott Ruby értelmező ( lásd Ruby )
FTP
File Transfer Protocol, állomány átviteli protokoll
HTTP
Hypertext Transfer Protocol, hiperszöveg átviteli protokoll
HTML
Hypertext Markup Language, hiperszöveg leírónyelv
JavaScript
JavaScript, az ECMAScript Netscape-féle megvalósítása
Perl
Practical Extraction and Report Language, szkript nyelv
PHP
PHP Hypertext Preprocessor, szkript és sablon nyelv
Python
Python, szkript nyelv
Ruby
Ruby, szkript nyelv
URL
Uniform Resource Locator, erőforrás címe a weben
WAI
Web Accessibility Initiative, webes tartalom hozzáférhetőségének ösztönzése
WWW
World Wide Web, világháló
XHTML
Extensible HTML, bővíthető hiperszöveg leírónyelv (lásd HTML)
XML
Extensible Markup Language, bővíthető leírónyelv